C# Programlama Programlama

C# Nedir?

C# programlama dili Microsoft tarafından geliştirilen basit, modern, genel-amaçlı ve nesne yönelimli bir programlama dilidir, ECMA ve ISO standartları altında geliştirilmiş orta seviye bir programlama dilidir.

Farklı bilgisayar platformları ve mimarilerinde çeşitli üst düzey dillerin kullanımına izin veren çalıştırılabilir kod ve çalışma zamanı ortamından oluşan Common Language Infrastructure (CLI) için tasarlanmıştır.

C#’ı yaygın olarak kullanılan ve profesyonel bir dil haline getiren nedenler
 • Modern, genel-amaçlı ve nesne yönelimli bir programlama dilidir.
 • Öğrenmesi kolaydır.
 • Yapısal bir dildir.
 • Verimli programlar üretir.
 • Çeşitli bilgisayar platformlarında derlenebilir.
 • .Net Framework’ün bir parçasıdır.

C#’ın Geçmişi

Adının temeli C ve C++ dilinden gelir. C dilinde bir tamsayı değişkenin değerini artırmak için “++” operatörü kullanılır. Bu yüzden C dilinden sonra geliştirilen ve Nesne Yönelimli özellikleri taşıyan yeni dil için, C’nin bir fazlası anlamında C++ adı kullanılmıştır. C++’tan sonra geliştirilen C# dili ise adını; ((C++)++) ifadesinde artı işaretlerinin bir araya gelmesinden alır.

Bu dili tasarlayan ekibin başında Anders Hejlsberg bulunur ve C# dilinin geliştirilmesi ona atfedilir. Daha önce Pascal ve Delphi derleyicileri de tasarlamış olan Anders Hejlsberg; yeni geliştirdiği dilde, o dönemin en yaygın ve en beğenilen Nesne Yönelimli dili olan Java’nın söz dizimini temel almıştır.

Bir programlama dili için orta seviye ifadesinin kullanılması, o dilin gücünden kaynaklanmaz. Yazılım dünyasında diller, makine diline ya da günlük konuşma diline yakın olmalarına bağlı olarak düşük, orta ve yüksek seviye diller olarak ifade edilir. Yüksek seviye diller günlük konuşma kalıplarına benzer söz dizimlerine sahiptir. C# hem makine diline, hem de günlük konuşma diline eşit seviyede yer verir ve bundan ötürü orta seviye bir dil olarak nitelenir. C# ile sadece .NET Framework üzerinde değil, DotGNU Portable.Net ve MONO gibi çatılar ile de yazılım geliştirilebilir.


C#’ın Güçlü Özellikleri

Üst düzey dilleri yakından takip ediyor (C, C++). Java’ya çok benziyor, dünya çapındaki birçok programcıya hitap eden güçlü özelliklere sahiptir.

C#’ın birkaç önemli özelliği
 • Mantıksal koşulları
 • Garbage Collection
 • Standart kütüphane
 • Assembly versioning (Derleme sürümü oluşturma)
 • Özellikler ve Eventler
 • Delegates ve Event yöneticisi
 • Koşullu derleme
 • Basit Multithreading
 • LINQ ve Lambda ifadeleri
 • Windows entegrasyonu

 C# İle Neler Yapılabilir?

 • Konsol Uygulamaları
 • Form Uygulamaları (ADO.NET)
 • Web Form Uygulamaları (ASP.NET)
 • Mobil Uygulamalar (Xamarin)

C# İle Geliştirilen Uygulamalar

 • MonoDevelop (Xamarin Studio)
 • Microsoft Visual Studio
 • Paint.Net
 • SharpDevelop (#develop)
 • Windows Installer XML Toolset (WiX)
 • Gnome DO
 • KeePass
 • Low Orbit Ion Cannon (LOIC)
 • Docky

C#’ta Değişkenler

Değişken tanımı için söz dizimi şöyledir

Burada, veri_tipi char, int, float, double veya kullanıcı tanımlı herhangi bir veri tipi içeren geçerli bir C # veri tipi olmalı ve degisken_listesi virgüllerle ayrılmış bir veya daha fazla tanımlayıcı adından oluşabilir.

Bazı geçerli değişken tanımlamaları şöyledir

Değişkenlere Değer Atama

Bir değişkene değer atamak için aşağıdaki gibi eşittir işaretini kullanırız. Değişkenlere değer atamayı onları tanımlarken de yapabiliriz.

Bazı geçerli değişkene değer atamaları şöyledir


C#’ta Operatörler

Operatör, derleyiciye belirli matematiksel veya mantıksal manipülasyonlar yapmasını söyleyen bir semboldür. C#, zengin yerleşik operatör setine sahiptir ve aşağıdaki operatör türlerini sağlar

 • Aritmetik Operatörler
 • Karşılaştırma Operatörleri
 • Mantıksal Operatörler
 • Bitsel Operatörler
 • Atama Operatörleri
 • Çeşitli Operatörler

C#’ta Metotlar

Bir metot, birlikte bir görevi gerçekleştiren bir grup deyimdir. Her C# programında Main adında bir metot içeren en az bir sınıf vardır.

Metot Tanımalma

Metot tanımlamak için söz dizimi aşağıdaki gibidir

 • Erişim Belirleyicisi – Bir değişkenin veya bir metodun başka bir sınıftan görünürlüğünü belirler.
 • Dönüş Tipi – Bir metot bir değer döndürebilir, dönüş türü döndürülen değerin veri tipidir. Eğer metot herhangi bir değer döndürmüyor ise dönüş türü void’dir.
 • Metot İsmi – Yöntem adı benzersiz bir tanımlayıcıdır ve büyük / küçük harf duyarlıdır. Sınıfta bildirilen diğer tanımlayıcılarla aynı olamaz.
 • Parametreler – Parantezler arasına alınmış parametreler, bir yöntemden veri almak ve iletmek için kullanılır. Parametre listesi, bir yöntemin parametrelerinin türünü, sırasını ve sayısını gösterir. Parametreler isteğe bağlıdır; yani, bir yöntem parametre içermeyebilir.
 • Metot Gövdesi – Metot çağırıldığında işleme alınacak kodlar

C#’ta Yorum Satırları

Yorumlar kodu açıklamak için kullanılır. Derleyiciler yorum satırlarını yok sayar ve işleme almazlar. Genel olarak, programlama dilleri iki tür yorum satırı içerir, ancak C# dilinde 3 tür yorum satırı vardır.

 • Tek satırlı yorumlar
 • Çok satırlı yorumlar
 • XML Yorumları

Bonus:

Yazılım Atölyesi Ailesine Özel “C# Kurs: Yeni Başlayanlara Özel Projelerle Sıfırdan Öğrenin” isimli Udemy kursunu aşağıdaki linkten alabilirsiniz:

 

Yazar Hakkında

Emre Akyıldız

Lise 2 öğrencisi
16 Yaşında
İlgi alanları C# ve teknolojileri

Yorumlar

Yorum Ekle