Yazılımsal Araştırmalar

Assembly Dili ve Makine Dili Nedir?

Yazar

Assembly Dili Nedir (Assembly Language)?

Bütün bilgisayarlar aritmetik,mantıksal ve kontrol faaliyetlerini yöneten ve yürüten bir işlemciye sahiptir.Her bir işlemcinin klavyeden girdi almak,ekranda bilgi görüntülemek ve benzeri gibi işlemleri yürütmek için kendi talimatları vardır. Bu talimatlar ‘Makine dili talimatları’ olarak adlandırılır.

Bir işlemci yalnızca 1 ve 0 dizileri olan makine dili talimatlarını anlar.Ancak, makine dili yazılım geliştirmede kullanmak için çok belirsiz ve karmaşıktır.Bu nedenle,düşük seviyeli derleme dili, sembolik koddaki çeşitli talimatları ve daha anlaşılır bir şekli gösteren assembly dili tasarlanmıştır.

Asembly dili genellikle birden fazla sistemde taşınabilir olan çoğu yüksek seviye programlama dilinin aksine, belirli bir bilgisayar mimarisine özgü veya başka programlanabilir cihaz için düşük seviye programlama dilidir.


En Popüler Asembly Dilleri

  • Asembly dili,NASM, MASM vs. gibi bir assembler olarak adlandırılan yardımcı program tarafından yürütülebilir makine koduna dönüştürülür.
  • Assembly dili cpu üzerinde programcının tanımladığı yönergeleri doğrudan makine koduna çevirir.
  • Farklı işlemci mimarileri olduğundan farklı assembly dilleri de vardır çünkü tek bir assembly dili farklı işlemci mimarileri üzerinde çalışmaz ve hatta aynı işlemcinin nesillerinde bile hata oluşturur.
  • Yüksek seviyeli dillerin yaygın kullanımının aksine hızın ve verimin önemli olduğu noktalarda assembly dili kullanılmaktadır.

NASM Nedir?

Netwide Assembler (NASM), Intel in meşhur işlemcisi olan x86 mimarisi için bir asembler dır . 16 bit, 32 bit ve 64 bit programlarını yazmak için kullanılabilir. NASM, Linux için en popüler assemblerlardan  biri olarak kabul edilir.


MASM Nedir?

Microsoft Macro Assembler (MASM), MS-DOS ve Microsoft Windows için Intel sözdizimini kullanan bir assembler’dır. MASM 8.0’dan başlayarak, assemblerın iki sürümü vardır bunlar,assembler kaynakları için 16 bit ve 32 bit ‘dir.Diğeri yalnızca 64 bit kaynaklar içindir.


Makine Dili Nedir (Machine Language)?

Bazen makine kodu veya nesne kodu olarak adlandırılan makine dili, bilgisayarın okuduğu ve yorumladığı ikili basamak olarak adlandırılabilir.(binary sistemi)

Makine dili, bir işlemcinin anlayabildiği tek dildir.Bir program veya eylem için makine dili, bilgisayardaki işletim sistemine göre değişebilir.Özel işletim sistemi, bir derleyicinin bir programı veya işlemi makine diline nasıl yazdığını belirleyecektir.(Bunlar NASM ve MASM gibi assemblerlardır)

Bilgisayar programları  C, C ++, Java ,c# veya Visual Basic vb. gibi bir veya daha fazla programlama dilinde yazılır. Bir işlemci, bilgisayar programları oluşturmak için kullanılan programlama dillerini doğrudan anlayamaz bu nedenle bu diller makine diline dönüştürülmesi gerekir işte bu iş yapılırken assembly kullanılır.

Yazar Hakkında

Yorum Ekle